Home » » Klasifikasi dan Morfologi Ikan Nila

Klasifikasi dan Morfologi Ikan Nila

Pada mulanya, ikan nila dikenal dengan nama Tilapia. Para ahli perikanan mengelompokkan ikan tilapia dalam tiga genus, yaitu Tilapia, Saroterodon dan Oreochromis. Genus Tilapia merupakan golongan tilapia yang tidak mengerami telur dari larva dalam mulut induk, melainkan dalam suatu tempat (substrat). Termasuk ke dalam genus ini antara lain spesies T. rendalli dan T sparmanii. 

Nila Merah Citralada
 Genus Saroterodon merupakan golongan Tilapia yang mengerami telur dan larva dalam mulut induk betina dan induk jantan. Termasuk genus ini antara lain spesies S. galilaeus dan S. melaotheron. Sementara itu, nama Oreochromis niloticus ini terus digunakan oleh semua kalangan insan perikanan hingga sekarang. Genus Oreochromis merupakan golongan tilapia yang mengerami telur dan larva hanya dalam mulut induk betina. Termasuk genus ini antara lain O. spesies O. hunter, O. aureus, O. mossambicus, dan O. niloticus.

Ikan nila mengalami tiga kali pergantian nama, yaitu Tilapia niloticus, kemudian menjadi Sarotherodon niIoticus, dan akhirnya dinamai Oreochromis niloticus Kedudukan ikan nila dalam sistematika (taksonomi) hewan diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom
:
Animalia
Filum
:
Chordata
Sub filum
:
Vertebrata
Kelas
:
Osteichthyes
Sub Kelas
:
Achanthoptergil
Ordo
:
Percomorphi
Sub ordo
:
Percodea
Famili
:
Cichidae
Genus
:
Oreochromis 
Spesies
:
Oreochromis niloticus
Kerabat dekatikan nila antara lain O. variabilis, O. nigra, O. aureus, O. macrohir, O mossambicus, O. homorum, O. niloticus baringoensis, O. niloticus cancellatus, O. niloticus eduardianus, O. nioticus filoa, O. niloticus niloticus, O. niloticus sugutae, O. niloticus tana, dan O. niloticus vuIcani. Kerabat dekat ikan nila adalah ikan mujair. Varian ikan mujair artara lain, seperti mujair biasa, mujair hitam, mujan lohan, dan mujair merah. Persilangan antar-genus dan antar-spesies menghasilkan ikan nila hibrida. Misalnya, persilangan antara ikan mujair merah (O. mossambicus) atan ikan nila biasa (O. nilotcus) dengan spesies lain, seperti O. aureus atau O. hornorum dihasilkan ikan nila merah.

Persilangan abmi antar-genus atau antarspesies ikan nila rnerah rnenyebabkan keragaman penarnpilan keturunan ikan nila merah, antara lain, nila merah berwarna kekuningan, merah sedikit jingga, merah bercak bercak atau bintik-bintik hitam, dan merah keputih-putihan. Keragaman warna ikan nila dapat dilihat pada ikan nila putih strain Sleman dan Umbulan, juga nila merah Citralada dan Kedungombo.